Stt
Vị trí ứng tuyển
Địa Điểm
Ngày Đăng
Ngày Hết Hạn
Ứng tuyển
STT
1
Địa Điểm
Hồ Chí Minh
Ngày Đăng
13/06/2018
Ngày Hết Hạn
01/12/2018
STT
2
Địa Điểm
Tất cả
Ngày Đăng
13/06/2018
Ngày Hết Hạn
01/12/2018
Đối tác