1976-2004

Được thành lập vào năm 1976 - một năm sau ngày đất nước thống nhất, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Saigon (Garmex Saigon js) khởi đầu là một doanh nghiệp quốc doanh. Lúc đầu Công ty được gọi là Liên hiệp Các Xí nghiệp May Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ quản quản lý một số lượng khá lớn các xí nghiệp may xuất khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở chính của Công ty đặt tại 213 Hồng Bàng, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

           

2004

Vào năm 2004, Garmex Saigon tiến hành cổ phần hóa. Cho đến thời điểm này, Garmex Saigon đang hoạt động với 3 Xí nghiệp trực thuộc gồm Xí nghiệp May An Nhơn, Xí nghiệp May An Phú, Xí nghiệp May Bình Tiên. Trụ sở chính của Công ty đặt tại 236/7 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 


 

2006

Năm 2006, Garmex Saigon niêm yết trên Sàn Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã số chứng khoán là GMC. Trụ sở chính của Công ty vẫn đặt tại 236/7 (nay đối lại là 252) Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 

            


 

2012

Vào năm 2012, Garmex Saigon được Columbia Sportswear (Mỹ) trao tặng Cúp Performance Excellence cho những thành tích nổi trội về chất lượng, thời gian giao hàng, khả năng phát triển mẫu, và trách nhiệm với cộng đồng xã hội trong Hội nghị Thượng đỉnh thường niên tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 

                                                                                


  

2013

Vào năm 2013, Garmex Saigon vinh dự nhận Huân Chương Lao Động Hạng 3 do những thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống của Người Lao Động.  
 

Cũng trong năm 2013, Garmex Saigon vinh dự được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là 1 trong 50 Doanh Nghiệp Niêm Yết tại Việt Nam Có Hoạt Động Tốt Nhất.
 

2014

Cũng vào năm 2014, Garmex Saigon lại được Columbia Sportswear (Mỹ) trao tặng Cúp Performance Excellence cho những thành tích nổi trội về chất lượng, thời gian giao hàng, khả năng phát triển mẫu, và trách nhiệm với cộng đồng xã hội trong Hội nghị Thượng đỉnh thường niên tổ chức tại Hà Nội.

  


Vào năm 2014, Garmex Saigon lại tiếp tục vinh dự được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là 1 trong 50 Doanh Nghiệp Niêm Yết tại Việt Nam Có Hoạt Động Tốt Nhất.


 

  

Hiện Nay

Tiếp sau giai đoạn niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE, Garmex Saigon đã có những bước phát triển đáng kể – tái cơ cấu lại tổ chức, và thành lập Công ty May Tân Mỹ tại Cụm Công nghiệp Hắc Dịch, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Sau đó, tiếp tục chuẩn bị cho cơ hội kinh doanh từ các hiệp định thuơng mại giữa Việt Nam với các nuớc trong và ngòai khu vực, Garmex Saigon thành lập Công ty TNHH May Saigon Xanh vào năm 2012, với hai đơn vị trực thuộc - Blue Saigon LLC đặt trụ sở tại Los Angeles, California (Mỹ) và Xí nghiệp May Hà Lam họat động tại Quảng Nam. Blue Saigon LLC (Mỹ) đang nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng từ Mỹ để sản xuất tại Xí nghiệp May Hà Lam và các đơn vị trong hệ thống của Garmex Saigon, thực hiện chiến luợc bán hàng trực tiếp cho khách hàng Mỹ theo phuơng thức ODM (thiết kế thành phẩm để bán cho khách hàng)

Như vậy cho đến nay, Garmex Saigon đang quản lý Xí nghiệp An Phú (TP Hồ Chí Minh), Xí nghiệp An Nhơn (TP Hồ Chí Minh), Công ty May Tân Mỹ (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Xí nghiệp May Hà Lam (Tỉnh Quảng Nam), và Công ty Blue Saigon LLC (California, Mỹ). Tổng số lao động hiện nay của toàn hệ thống Garmex Saigon lên đến hơn 4.000 người.

Thị trường xuất khẩu chính của Garmex Saigon là Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản với những khách hàng lớn như Decathlon (Pháp), Craft (Thụy Điển), Columbia (Mỹ), Cutter&Buck (Mỹ), Teijin Frontier (Nhật Bản), v.v…

                                                                                           
 
Đối tác