Thư Ngỏ của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Thưa quý vị,
 
Đón đầu cơ hội mang đến từ các hiệp định thương mại FTAEV, TPP hay Á Âu, GMC vừa qua đã và đang thay đổi để nâng cao giá trị công ty, chuẩn bị tốt nhất cho vận hội mới, từ việc hòan thiện mô hình, nâng cao năng lực sản xuất cho đến tái đào tạo nguồn nhân lực, củng cố hệ thống, chuyển đổi phương thức kinh doanh,... Nay chúng tôi quyết định thay đổi giao diện trang web GMC nhằm tạo sự thân thiện, tăng cường kết nối thông tin với quý cô đông, khách hàng và các nhà đầu tư,. Trang web có giao diện mới sẽ bắt đầu vận hành từ đầu tháng 11.2015, rất mong sẽ đón nhận được sự quan tâm và góp ý của quý vị để họat động PR của Cty ngày càng phong phú, hiệu quả và cũng mong rằng qua sự thay đổi này, quý vị sẽ hiểu biết nhiều hơn về họat động chuẩn bị hành trang bước vào 'cuộc chơi' mới của GMC!

Trân trọng,
Lê Quang Hùng
 


Đối tác