Garmex Saigon đưa ra chương trình hành động ngay từ ngày làm việc đầu năm

Garmex Saigon đã khởi động ngày làm việc đầu năm với nhiều chương trình hành động nhằm chủ động vượt qua những khó khăn của thị trường trong thời gian tới. Chương trình hành động nêu lên những biện pháp mà Garmex Saigon sẽ nỗ lực thực hiện để duy trì khả năng cạnh tranh trong năm nay:
 
  • Tiếp tục bổ sung để hoàn thiện mô hình sản xuất theo phương thức Lean Manufacturing-5S.
  • Đẩy mạnh cải tiến từ khâu phát triển mẫu đến khâu hoàn tất, trong đó tập trung vào thao tác tiên tiến của công nhân.
  • Tiếp tục theo dõi và duy trì việc quản lý chất lương, giữ tỷ lệ sản phẩm bị lỗi dưới 2%, kiểm tra chất lượng chặt chẻ ở từng khâu, và tận dụng tối đa hiệu năng của hệ thống phần mềm quản lỷ sản xuất.
  • Xem công tác cán bộ là khâu quyết định đối với sự thành công và khả năng cạnh tranh trước mắt và lâu dài của doanh nghiệp
  • Mở rộng năng lực sản xuất tại Hà Lam và Tân Mỹ
  • Tập trung cho mô hình kinh doanh của Blue Saigon LLC đặt trụ sở tại Mỹ, phát triển thương hiện nhượng quyền Gramicci.
  • Xây dựng mô hình xác định thái độ làm việc tại Công ty với phương châm Thái Độ Làm Việc Là Tất Cả.

Đối tác