Garmex Saigon đạt kỳ vọng doanh thu năm 2015

Mặc dù vẫn còn chờ kết quả kiểm toán dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới, nhưng qua tính toán sơ khởi, Garmex Saigon kỳ vọng sẽ đạt được doanh thu 1,500 tỷ đồng trong năm 2015 theo như  Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa qua đã giao.
 
Năm 2015 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn tại các thị trường truyền thống của Garmex Saigon. Nền kinh tế Mỹ phục hồi chậm. Châu Âu vẫn đang phải vật lộn với những trục trặc tài chính. Nhật Bản trì trệ khiến người tiêu dùng không mạnh tay chi tiêu. Thêm vào đó, các đơn hàng số lượng lớn không nhiều, kiểu dáng đơn hàng thì nhiều và phức tạp, việc cung cấp nguyên phụ liệu bị trì hoãn, và thời gian sản xuất buộc phải ngắn hơn so với trước đây – tất cả đưa đến nhiều thách thức cho các đơn vị sản xuất của Garmex Saigon.
 
Vì vậy, việc thực hiện được doanh thu có thể được xem là nỗ lực lớn của Garmex Saigon sau khi tiến hành nhiều biện pháp để chăm sóc người lao động và đẩy mạnh vận hành phương pháp sản xuất tinh gọn (lean manufacturing) để nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh.
 

Đối tác