Garmex Saigon chính thức phát hành Thư triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Saigon (Garmex Saigon - HoSE:GMC) chính thức phát hành Thư triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016. Mọi chi tiết liên quan đến thời gian, địa  điểm và nội dung được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông tại đường dẫn http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh-406. Kính mời Quý Cổ đông và Quý Nhà đầu tư quan tâm theo dõi.

Đối tác